Make your own free website on Tripod.com

*******SEPUTEH HYO*******

KEMBARA ALAM KEHIJAUAN
Welcome | About Us | About Us | Objective | Current Activity | Activities | Awards | Youth Exchange Programme | Logo | HYO Song | Membership | Contact Us

Aktiviti ini telah diadakan di Taman Pertanian Shah Alam dan seramai 42 orang ahli telah menyertainya. Aktiviti ini telah menguji daya ketahanan fizikal dan mental peserta serta memupuk semangat setiakawan dalam kumpulan bagi penyelesaian masalah. Konsep aktiviti ini adalah mencari jawapan bagi soalan yang telah disediakan. Selain daripada itu, aktiviti ini juga mendedahan peserta kepada keindahan  alam semulajadi. Program ini telah dirasmikan oleh YBhg Encik Mohd Isa bin Mohd Noor, Pegawai Jabatan Belia dan Sukan, Kawasan Seputeh, WP.

Published in Thendral Weekly Magazine
agm2.thendral.jpg

treashunt.thendral.jpg

Published in Tamil Nesan
jungtrack.tn.jpg