Make your own free website on Tripod.com

*******SEPUTEH HYO*******

BENGKEL PENGUPAYAAN WANITA

Welcome | About Us | About Us | Objective | Current Activity | Activities | Awards | Youth Exchange Programme | Logo | HYO Song | Membership | Contact Us

Ceramah untuk membentuk dan memantapkan generasi wanita yang berpengetahuan dalam hal-hal berkaitan dengan keluarga, ekonomi, kesihataan, pendidikan, sosial dan budaya ini telah dihadiri oleh 60 orang wanita. Penceramah-penceramah telah berkongsi maklumat yang berharga serta tips bagi membentuk seorang wanita yang berjaya. Perasmian penutupan dilaksanakan oleh Ybhg Encik Mano Verabathran, Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat. Tetamu Kehormat majlis ini adalah YBhg Encik S.V.S Velu, Timbalan Pengerusi MIC Bahagian Seputeh dan Ybhg Encik Vidyasagar, Pengarang Majalah Mingguan Thendral, YBhg Encik Indhunan, Pengerusi Persatuan Belia Hindu Rasah Jaya, Ng Sembilan serta YBhg Encik Subramaniam, Pengerusi Persatuan Belia Hindu Kuala Lumpur.

Published in Tamil Nesan
bpw-tn.jpg

The participants
bpw.grp2.jpg

Speaker ~ Encik Mohd Isa Mohd Noor
bpw.isa.jpg

VIP2 ~ Mr SVS Velu, Vice President MIC Seputeh
bpw.svs.jpg

Committee Members with VIPs
bpw.vip.jpg

bpw.grp3.jpg

Speaker ~ Dr Rupa Saminathan
bpw.rupa.jpg

VIP1 ~ Mr Mano Verabathran, Pengarah JPW
bpw.mano.jpg

Guest ~ Mr Indhunan, Chairman Rasah Jaya HYO
bpw.indhunan.jpg

bpw.grp1.jpg

Speaker ~ Ms Vimala Devi
bpw.vimala.jpg

Guest ~ Mr Vidyasaagar, Editor Thendral Weekly Mag
bpw.vidyasagar.jpg

Committee Members with Guests
bpw.guest.jpg

Click the picture to view at larger version