Make your own free website on Tripod.com

*******SEPUTEH HYO*******

Majlis Ramah Mesra

Welcome | About Us | About Us | Objective | Current Activity | Activities | Awards | Youth Exchange Programme | Logo | HYO Song | Membership | Contact Us

Majlis Ramah Mesra HYO

Majlis ini dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Hindu Seputeh (Seputeh HYO) pada 27hb Julai 2003, Ahad pada jam 5.00 petang di Rukun Tetangga (RT) Ang Seng, Brickfields.

 

Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk memberi peluang kepada ahli-ahli HYO, Ahli-Ahli Jawatankuasa dan Jabatan Belia & Sukan bagi bersuai ramah dan lebih mengenali antara satu sama lain. Di samping itu, majlis ini memberi peluang kepada belia untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan aktif dan efektif. 

 

 

 

ramahmesra.tn.jpg
Published in Tamil Nesan